Dedykowane szkolenia

Regularnie prowadzona analiza potrzeb naszych klientów wyraźnie wskazuje również na szerokie zapotrzebowanie na usługi związane z transferem specjalistycznej wiedzy. Firma ONT Solutions dysponując wysoce wykwalifikowanym kapitałem ludzkim stara się także dzielić wiedzą ze swoimi klientami oferując możliwość przeprowadzenia dedykowanych, ukierunkowanych na konkretne oczekiwania profesjonalnych szkoleń. Mając na uwadze, że rynek zapełniony jest ogromną liczbą standardowych szkoleń, których wartość poznawcza dla specjalistów posiadających już szerokie doświadczenie  w danej dziedzinie może być niewystarczająca, staramy się zaproponować coś, co nie będzie stratą czasu i pieniędzy. Przygotowując dedykowane, autorskie szkolenie skupiamy się na dokładnym uszczegółowieniu potrzeb oraz ocenie poziomu audytorium tak, aby zakres szkolenia nie obejmował zagadnień dobrze już znanych, a wyłącznie te, które dostarczą uczestnikom oczekiwanej wiedzy praktycznej i teoretycznej. Obszary, w których możemy Państwa wspierać na gruncie edukacyjnym obejmują zaawansowane instalacje oraz konfiguracje:

  • Systemów operacyjnych
  • Platform wirtualizacyjnych
  • Systemów baz danych
  • Serwerów aplikacji

Ponadto zachęcamy do udziału w  szkoleniach związanych z:

  • Wielopoziomową diagnostyką złożonych systemów IT, gdzie skupiamy się na pokazaniu w jaki sposób zapobiegać awariom oraz wykrywać „wąskie gardła” w oparciu o zaawansowany system monitoringu. Szkolenia takie prowadzimy w odniesieniu do konkretnych systemów, w tym Microsoft Dynamics AX,
  • Skutecznym zarządzaniu przedsięwzięciami informatycznymi