AUDYTY WYDAJNOŚCI

Stopień złożoności współczesnych rozwiązań architektonicznych IT jest niezwykle wysoki i niemal każdy z komponentów ma wpływ na ogólną wydajność systemu. Aby optymalnie dostroić system niezbędna jest bardzo szeroka wiedza w zakresie wzajemnych zależności pomiędzy jego warstwami poparta wieloletnim doświadczeniem zarówno w obszarze administracji jak również samej diagnostyki. Firma ONTSolutions zaprasza Państwa do współpracy również na tym polu – dla naszych klientów oferujemy możliwość przeprowadzenia kompleksowego, wielopoziomowego audytu wydajności eksploatowanego systemu, co pozwoli zlokalizować i usunąć tzw. „wąskie gardła” obniżające jego wydajność, ale mogące stanowić również przyczyny awarii. Dzięki naszym działaniom możliwe jest również znaczne obniżenie kosztów związanych z niepotrzebnymi rozbudowami, których faktyczne podłoże nie wynika z osiągnięcia kresu możliwości infrastruktury, lecz jej nieefektywnej konfiguracji.