Microsoft Dynamics AX system

Z uwagi na rosnącą popularność oraz coraz większe zainteresowanie naszych klientów kompleksowymi usługami w zakresie systemów klasy ERP, w szczególności Microsoft Dynamics AX, firma ONT Solutions postanowiła wyjść naprzeciw nowym potrzebom. W tym celu rozbudowaliśmy nasz zespół o nowych specjalistów oraz nawiązaliśmy współpracę z Politechniką Rzeszowską, co pozwala nam oferować szereg wysoce zaawansowanych rozwiązań Business Intelligence.

Środowiska, które zbudowaliśmy do tej pory składały się z:

 • 4 fizycznych serwerów klasy Enterprise,
 • 30 wirtualnych serwerów składających się na pełne środowisko MS Dynamics AX.

Środowisko zostało zbudowane w sposób zapewniający pełną redundancję poprzez:

 • Stworzenie klastra na poziomie serwerów fizycznych,
 • Stworzenie klastrów dla warstwy bazodanowej oraz aplikacyjnej.

Problemy, które zmuszeni byliśmy na bieżąco rozwiązywać wzbogaciły nas o szereg nowych doświadczeń, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybko i efektywnie udzielać wsparcia naszym klientom w obszarach:

 • Instalacji i konfiguracji kompletnych środowisk systemu MS Dynamics AX,
 • Aktualizacji wersji wybranych komponentów systemu MS Dynamics AX, w tym:
  • Systemów operacyjnych,
  • Systemów baz danych,
  • Infrastruktury MS SharePoint,
 • Migracji do najnowszych wersji systemu (2012R2 oraz 2012R3),
 • Optymalizacji i skalowania wybranych komponentów,
 • Rozbudowy systemu o nowe funkcjonalności wymagane przez użytkownika,
 • Wsparcia w zakresie bieżącego utrzymania,
 • Wsparcia w zakresie szkoleń.