Systemy baz danych

Firma ONT Solutions od początku swego istnienia dostarcza profesjonalnych, zaawansowanych rozwiązań w obszarze systemów baz danych ukierunkowując się na przede wszystkim na rozwiązania i technologie klasy enterprise z wiodącą rolą produktów firmy Oracle. Nie oznacza to jednak zaniedbywania innych dostawców systemów baz danych – nieustannie śledzimy zmieniające się trendy na rynku i dostosowujemy swoją ofertę, aby móc proponować naszym klientom optymalne warianty uwzględniające kryteria takie jak stabilność rozwiązania, efektywność przetwarzania danych, interoperacyjność czy rachunek ekonomiczny. Nasze doświadczenie staramy się nieustannie poszerzać dostarczając zaawansowane rozwiązania oparte o linię produktów takich jak Oracle DB, MSSQL, IBM DB2, Sybase czy zdobywające coraz większą popularność PostgreSQL/Enterprise DB.

Nasze kompetencje w wyżej wymienionym zakresie potwierdzają poniższe certyfikaty oraz szkolenia:

  • Oracle Database 12c Administrator Certified Professional
  • Oracle Database 11g Administrator Certified Professional
  • Oracle Database 11g Performance Tuning Certified Expert
  • Oracle Database 11g Certified Implementation Specialist
  • Oracle Database 10g Administrator Certified Professional
  • Oracle 9i Database Administrator Certified Professional
  • Oracle 8i Database Administrator Certified Professional
  • Oracle Certified Expert, Oracle Real Application Clusters 11g and Grid Infrastructure Administrator
  • IBM CF21 „DB2 9 Database Administration Workshop for UNIX”
  • IBM CG11 “DB2 UDB for Linux, Unix, Windows Programing Using Java”