MIGRACJE

Nieustanna ewolucja i rozwój technologii oraz związane z tym aspekty ekonomiczne pociągają za sobą często okresową konieczność modernizacji bądź całkowitej wymiany platformy programowo-sprzętowej eksploatowanych systemów. Firma ONTSolutions wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom oferuje swoim klientom szeroki zakres usług w tym obszarze, których wysoka jakość jest następstwem wieloletniego doświadczenia naszych specjalistów. Jesteśmy w stanie przeprowadzić skuteczną migrację pomiędzy różnymi platformami wirtualizacyjnymi, systemami operacyjnymi, systemami baz danych a także serwerami aplikacyjnymi. Każde z takich przedsięwzięć szczegółowo analizujemy i mając na uwadze wysoki stopień złożoności samego procesu migracji przed rozpoczęciem prac technicznych informujemy klienta o wszelkich ryzykach i ewentualnych problemach z tym związanych.