MONITOROWANIE systemów i usług

Dostarczamy kompletne, dedykowane dla konkretnego klienta rozwiązanie oparte na platformie Zabbix umożliwiające wielopoziomomowy monitoring:

  • Sprzętu,
  • Sieci,
  • Systemów operacyjnych,
  • Serwerów baz danych,
  • Serwerów aplikacyjnych,
  • Aplikacji.

Oferowany przez nas system monitoringu umożliwia natychmiastowe powiadamianie administratora o zaistniałej awarii poprzez szerokie spectrum mediów komunikacyjnych w tym:

  • Poczta email,
  • Komunikator internetowy,
  • SMS.

System pozwala również na automatyczne uruchomienie procedur naprawczych, których poprawne wykonanie pozwala znacząco skrócić czas awarii.