Övervakningssystem och tjänster

Vi tillhandahåller en komplett, tillägnad en specifik kund lösning baserad på plattformen Zabbix som tillåter olika nivå av övervakning:

  • hårdvara,
  • nätverk,
  • Operativsystem
  • Databasservrar,
  • Applikationsservrar,
  • Ansökan.

Vi erbjuder ett övervakningssystem kan omedelbart underrätta förvaltaren om felet finns över ett brett spektrum av kommunikationsmedier inklusive:

  • E-post,
  • meddelandetjänst
  • SMS.

Systemet gör det också möjligt automatiska omstart reparationsförfaranden, som korrekt prestanda avsevärt kan förkorta tiden för misslyckande.