Systemy monitorujące

Sprawne funkcjonowanie złożonych systemów informatycznych uzależnione jest od bardzo wielu czynników. Jednym z elementów, które mają zasadniczy wpływ na zapewnienie wysokiej dostępności oraz niezawodności jest wielopoziomowy system monitoringu, pozwalający na wczesne wykrycie awarii oraz wszystkiego, co potencjalnie może skutkować jej wystąpieniem. Zapewniając kompleksowe wsparcie w zakresie utrzymania firma ONT Solutions sukcesywnie rozbudowuje rozwiązania oparte na platformie Zabbix, dostarczając profesjonalny system monitoringu, integrujący w jednym miejscu różnorodne narzędzia diagnostyczne oraz obejmujący praktycznie wszystkie warstwy infrastruktury IT i stosowane w nich technologie. Aby maksymalnie wykorzystać potencjał platformy Zabbix stworzyliśmy dodatkowo mechanizmy umożliwiające jej integrację z serwerem raportowym JasperReports oraz oprogramowaniem Request Tracker zapewniając automatyzację procesów związanych z obsługą zgłoszeń.