Övervakningssystem

Väl fungerande komplexa system är beroende av många faktorer. En av de faktorer som är avgörande för att säkerställa hög tillgänglighet och tillförlitlighet i ett övervakningssystem flera nivåer, vilket möjliggör tidig upptäckt av fel och allt som skulle kunna leda till sin debut. Tillhandahålla omfattande stöd för att upprätthålla företaget ONT Solutions gradvis expanderande lösningar baserade på plattformen Zabbix, erbjuda professionella övervakningssystem, integrering på ett ställe en mängd olika diagnostiska verktyg, och omfattar nästan alla skikt av IT-infrastruktur och teknik som används i dem. För att maximera potentialen av plattformen Zabbix skapade ytterligare mekanismer för dess integration med rapportserver Jasper och program Begär Tracker ger automatisering av processer som rör ansökningar.