Effektivitetsrevision

Komplexiteten i moderna arkitektoniska lösningar IT är extremt hög och nästan varje komponent har en effekt på den totala systemprestandan. För att på bästa sätt anpassa systemet krävs är mycket bred kunskap om det inbördes förhållandet mellan lagren som stöds av många års erfarenhet både inom administration samt samma diagnos. ONT Solutions företag inbjuder dig att samarbeta även inom detta område – för våra kunder, erbjuder vi möjlighet att göra en omfattande, multi-nivå effektivitetsrevision drivet system, som kommer att hitta och ta bort så kallade. ”flaskhalsar” sänka dess prestanda, men kan också utgöra en orsak till misslyckande. Genom våra handlingar är det möjligt att avsevärt minska kostnaderna i samband med onödiga utökningar att det faktiska underlaget inte är ett resultat av en slutinfrastrukturkapacitet, men dess ineffektiva konfiguration.