Inskolning

Regelbundet genomförs analys av behoven hos våra kunder visar tydligt det utbredda behovet av tjänster med anknytning till överföringen av expertis. De företag ONT Solutions med högkvalificerad humankapital försöker också att dela kunskap med sina kunder genom att erbjuda möjligheten att genomföra hängiven, som riktar sig till de särskilda behoven hos yrkesutbildning. Med tanke på att marknaden är fylld med ett stort antal standard utbildning vars kognitiva värde för yrkesverksamma som redan har stor erfarenhet inom området kan vara otillräcklig, försöker vi att erbjuda något som inte kommer att vara ett slöseri med tid och pengar. Förbereda hängiven, original utbildning fokus på uppgifter om exakta behov och bedöma graden av publiken, så att utbildningen inte innehöll frågor som redan är välkända, och de enda som kommer att ge deltagarna den förväntade teoretiska och praktiska kunskaper. De områden där vi kan stödja dig på grund av utbildning, inklusive avancerad installation och konfiguration:

  • operativsystem
  • virtuell plattform
  • databassystem
  • applikationsservrar

Dessutom uppmanar vi dig att delta i utbildning med anknytning till:

  • Multi-nivå diagnostik av komplexa IT-system, där vi fokuserar på att visa hur man kan förebygga olyckor och för att upptäcka ”flaskhalsar” på grundval av ett avancerat övervakningssystem. Träning sådant beteende i förhållande till specifika system, inklusive Microsoft Dynamics AX,
  • Effektiv hantering av IT-projekt