Installationer och konfigurationer

Företaget ONT Solutions erbjuder omfattande stöd i utförandet av både enkla och mycket komplexa installationer och konfigurationer, inklusive följande nivåer

  • nät
  • virtuella plattformar
  • databas
  • applikationsservrar
  • tjänster de högre skikten

Som svar på behoven hos våra kunder bygger vi högskalning av arkitektoniska strukturer som möjliggör upp för att minska sannolikheten för en olycka som leder till en minskning av tillgänglighet eller total brist på tillgång till systemet. Våra lösningar används i stor utsträckning våra kunder som har bekräftat sin effektivitet och innovation.