Säkerhetskontroller

Företaget ONT Solutions bygga sitt varumärke i tillhandahållandet av professionella tjänster fäster också stor vikt vid frågor som rör IT-säkerhet. Många års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att helt förstå hur stort är konceptet och hur många faktorer att inte görs. Vi erbjuder revisionstjänster i detta område, så att vi kommer att kunna avgöra om farorna bland med:

  • Dataförlust
  • Förlust av konfidentiella uppgifter
  • Obehörig åtkomst
  • Eskalering av behörigheter
  • Human faktor
  • Mottaglighet för social ingenjörskonst

Våra tjänster inom detta område ge många krävande kunder, både institutionella och handelsanställda på grund av mycket strikta säkerhetsstandarder. Med arbete förbereda omfattande dokumentation, förutom beskrivningen av de brister som hittades sätta rekommendationer i samband med avlägsnande eller försvaga inverkan på säkerheten i systemet. Vår verksamhet genomförs baserat på en av de ledande metoderna utföra granskningen, eller beroende på kundens önskemål förbereda en dedikerad lösning skräddarsydd för deras behov och krav.