Applikationsservrar

Multi-tier arkitektur, baserat på vilka byggs nästan varje modernt system av krafter närvaro i infrastruktur åtminstone en applikationsserver. Inte sällan, men de är komplicerade system klustring orienterade tjänster för att behandla stora mängder data från olika källor samtidigt en hög grad av tillförlitlighet. Specialister från ONT Solutions har ofta inför ett antal problem i samband med dem, som erbjuder sina tjänster inom detta område kräver institutionella kunder och företag. Som ett resultat har vi i dag en ovanlig erfarenhet och kunskap, samt att erbjuda tjänster till en ännu högre nivå av kompetens. Även när det gäller applikationsservrar intensivt försöker hålla jämna steg med förändrade trender och teknik för att på bästa sätt möta de behov och förväntningar hos våra kunder.

Intjänade certifikat och genomgått utbildning är en bekräftelse på den höga kompetensen hos våra experter:

  • Oracle Certified Associate, Oracle WebLogic Server 12c Administratör
  • Oracle Certified Associate, Oracle WebLogic Server 11g Systemadministratör
  • Certifierad expert Oracle Application Server 10g Administrator
  • IBM MQ15 ”WebSphere MQ System Administration för distribuerade plattformar”
  • IBM MQ09 ”WebSphere MQ V6.0 Programmering Använda basklasser för Java”
  • IBM MQ05 ”WebSphere MQ Application Programming”
  • IBM WF31 ”Servlet & JSP utveckling med IBM Rational Application Developer”
  • IBM WF35 ”Att utveckla EJB med IBM Rational Application Developer”